Privacybeleid [ PB ]

voor de Riu-shop van
Fantastic Designment GmbH
Weidenstrasse 1
68165 Mannheim
Duitsland
Telefoon: +49 621 40041988
Fax: +49 621 40041989
E-mail: mail(at)riu-shop.de

Bedrijfsleider: Michael Rasch
Kantoor van inschrijving: Kantongerecht Mannheim
Registernummer: B 700210
BTW-nummer conform § 27 a Wet op de omzetbelasting: DE 113547284

hierna “Riu-shop“.
Uw persoonlijke gegevens worden niet door ons verkocht, noch voor reclamedoeleinden aan andere bedrijven verhuurd. Deze worden niet aan derden doorgegeven, behalve met het oog op de orderverwerking. Hieronder vindt u informatie over de bewaring van uw gegevens. Onze praktijken omtrent persoonsgegevensbescherming zijn in overeenstemming met de Duitse Wet Gegevensbescherming (BDSG) en de Duitse Telemediawet (TMG).
PB 01 | Persoonsgegevens
De Riu-shop gebruikt de persoonlijke gegevens van de klant op vertrouwelijke wijze en uitsluitend om de bestelling te verwerken. Dit geldt niet voor andere diensten die de klant zou willen gebruiken. Om de bestelling van de klant te kunnen verwerken en te kunnen leveren, verstrekt de Riu-shop de gegevens van klanten alleen aan de bedrijven die met de levering belast zijn. De ontvanger mag de in dit verband overgedragen gegevens uitsluitend aanwenden om deze taak uit te voeren. Elk ander gebruik van deze informatie is niet toegestaan.

Om u als een vaste klant te registreren heeft de Riu-shop voor het bewaren van persoonsgegevens toestemming van de klant nodig in het kader van de bovengenoemde wetten. Daarom wordt op de desbetreffende plaats om deze toestemming gevraagd. Indien de klant naderhand besluit niet langer gebruik van onze diensten te maken, kan hij/zij altijd zijn/haar toestemming door middel van een bericht per e-mail, fax, brief of telefoon aan ons intrekken (Riu-shop c/o Fantastic Designment GmbH, Weidenstrasse 1, 68165 Mannheim, Duitsland, telefoon +49 621 40041988, fax +49 621 40041989, e-mailadres widerruf(at)riu-shop.de).

Op bevel van de bevoegde autoriteiten, mogen wij in bepaalde gevallen ingezamelde gegevens afdragen, mits deze afdracht noodzakelijk is voor de rechtshandhaving, de handhaving van de veiligheid door de politie, de uitvoering van de wettelijke taken door de overheidsinstellingen voor de Bescherming van de Grondwet, de nationale inlichtingendienst of het leger of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Met het oog op de behandeling van uw vragen, bestellingen, e.d., verzamelt de Riu-shop onderstaande persoonlijke gegevens…
PB 02 | Klantenaanmelding
Hierbij verwerkt en gebruikt de Riu-shop de gegevens die vrijwillig in formulieren worden ingevoerd en naar de Riu-shop worden verzonden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en een gebruikersnaam en wachtwoord.

Op bevel van de bevoegde autoriteiten, mogen wij in bepaalde gevallen ingezamelde gegevens afdragen, mits deze afdracht noodzakelijk is voor de rechtshandhaving, de handhaving van de veiligheid door de politie, de uitvoering van de wettelijke taken door de overheidsinstellingen voor de Bescherming van de Grondwet, de nationale inlichtingendienst of het leger of voor de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.
PB 03 | Bestelling
In aanvulling op de gegevens van de klantenregistratie heeft de Riu-shop in dit verband ook alle gegevens nodig die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling, zoals het afleveradres en de betaalgegevens (bijv. de accountgegevens van het Riu-programma). Voor betalingen met betaalmiddelen zoals bijv. bankoverschrijving, creditcard of PayPal, wordt de klant doorgelinkt naar de desbetreffende gecertificeerde provider-websites. Gegevens, zoals een creditcardnummer of bankrekeningsgegevens, worden niet in de Riu-shop opgeslagen.

Verder bewaart de Riu-shop het IP-adres. De Riu-shop gebruikt deze om de klant te beschermen en misbruik van de website te voorkomen of te ontdekken. Houdt u er rekening mee dat het IP-adres alleen ingekort wordt gebruikt en verder verwerkt om een directe herleidbaarheid naar een persoon uit te sluiten.
PB 04 | Activiteiten in de online-winkel
Om de winkelwagen te kunnen gebruiken en om bezoekers bij herhaald bezoek aan onze website te kunnen herkennen, maakt de Riu-shop gebruik van de zogeheten cookies die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u hieronder in de paragraaf 08 Cookies.
PB 05 | Informatie
Op verzoek van de klant zal de Riu-Shop hem kosteloos informatie over zijn opgeslagen gegevens verstrekken. Daartoe wordt de klant verzocht een e-mailbericht te sturen naar datenschutz(at)riu-shop.de. De RIU-shop is eveneens verplicht om desgevraagd die gegevens die in de RIU-shop over de klant zijn opgeslagen, te melden, te blokkeren of te wissen.
PB 06 | SSL-versleuteling
Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen versleuteld in de TLS-methode verzonden (Transport Layer Security, ook wel bekend als SSL, Secure Sockets Layer). De door ons gebruikte procedure TLS v1.0 behoort tot de momenteel veiligste methoden om gegevens te versleutelen. Riu-Shop.de maakt gebruik van een 256-bits versleuteling conform AES (Advanced Encryption Standard) en voldoet daarmee aan de hoogste veiligheidseisen. De verstrekker van het SSL-certificaat is Thawte Inc., en de voor de sleuteluitwisseling toegepaste methode is DHE_RSA (2048 bit).

Met behulp van de SSL-versleuteling worden uw gegevens vóór ze naar de RIU-shop worden verzonden, zo vervormd dat een derde partij deze niet kan reconstrueren. In deze versleutelingsprocedure wordt ook veilig gesteld dat uw gegevens uitsluitend naar de server worden gestuurd die ze heeft aangevraagd. Ten slotte wordt bij de ontvangst van uw gegevens op de RIU-shopserver gecontroleerd of deze volledig en onveranderd zijn. In veel browsers wordt een versleutelde gegevensoverdracht aangeduid met een klein hangslotsymbool in de adresbalk.
PB 07 | Niet-persoonlijke gegevens
Telkens bij het openen van de website worden toegangsgegevens over dit proces in een logbestand opgeslagen. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot een bepaalde persoon. De RIU-shop kan dus niet traceren welke gebruiker welke gegevens heeft verstuurd. In verband met de toegang ontvangt de RIU-shop gegevens die voor statistische doeleinden worden opgeslagen. In het bijzonder wordt bij elke aanvraag de volgende gegevensrecord opgeslagen: naam van het opgevraagde bestand; datum en tijdstip van de aanvraag; verzonden hoeveelheid gegevens; melding of het ophalen geslaagd is; melding waarom een aanvraag evt. is mislukt; evt. besturingssysteem of browsersoftware van de gebruiker, alsook de website vanwaaruit onze site werd bezocht.
PB 08 | Cookies
De Riu-shop maakt op internetsites gebruik van zogeheten cookies om webapplicaties de mogelijkheid te bieden de status van een online-bezoek te beheren en een soepele navigatie tussen de verschillende diensten en contents op de website mogelijk te maken en internetgebruikers constant terugkerende instellingen op de website van de Riu-shop ter beschikking te stellen.

Een cookie is een klein gegevensbestand dat van de Riu-shop wordt overgedragen op de computer van de gebruiker als deze op de website van de RIU-shop surft. Een cookie bevat alleen informatie die de Riu-shop zelf naar de computer van de sitebezoeker stuurt – een cookie kan geen privégegevens lezen.
Ook al accepteert de klant het gebruik van cookies, de RIU-shop heeft geen toegang tot zijn persoonlijke gegevens. Maar de Riu-shop kan met behulp van cookies de computer van de gebruiker identificeren. De Riu-shop gebruikt cookies zodat de klant bijv. zijn winkelwagen tijdens een sessie met bestellingen kan vullen en deze kan beheren, zodat de sites van de RIU-shop nog beter op de behoeften van klanten kunnen worden afgestemd.

De Riu-shop werkt met “sessiegebonden“ cookies die niet permanent op de computer van de bezoeker opgeslagen zijn. Deze tijdelijke cookies worden na het verlaten van de pagina verwijderd. Met behulp van de ingezamelde informatie, kan de Riu-shop gebruikspatronen en -structuren van de website analyseren. Op deze manier wordt de website steeds verder geoptimaliseerd, door de inhoud te verbeteren en het gebruik ervan te vereenvoudigen.

De Riu-shop werkt met “permanente“ cookies. Deze cookies blijven op de computer van de klant om de aankoop- en registratieservices bij uw volgende bezoek te vereenvoudigen. Cookies kunnen bijvoorbeeld vasthouden welke artikelen de klant heeft geselecteerd terwijl hij doorgaat met winkelen. Bovendien hoeft de klant voor websites waarvoor aanmelding noodzakelijk is, zijn wachtwoord maar een keer in te voeren.

Permanente cookies kunnen handmatig door de gebruiker worden verwijderd. De permanente cookies die door de RIU-shop worden gebruikt, worden voor een periode van maximaal 1000 dagen op uw harde schijf opgeslagen. Daarna worden ze automatisch verwijderd. Cookies worden door de meeste browsers standaard geaccepteerd. In de beveiligingsinstellingen kunnen tijdelijke en opgeslagen cookies los van elkaar worden goedgekeurd of verboden. Als cookies verboden worden, dan zijn onder bepaalde omstandigheden bepaalde functies op de sites van de Riu-shop niet meer beschikbaar en sommige pagina’s worden mogelijk niet goed weergegeven.

Om de winkelwagen en de kassa van de Riu-shop te kunnen gebruiken, moet u sessiegebonden cookies toestaan. Als de klant in het algemeen geen cookies wil of kan accepteren, dan bestaat de mogelijkheid om per e-mail, telefoon of fax bij de Riu-shop te bestellen.

De RIU-shop maakt gebruik van enkele partnerbedrijven om het internetaanbod en de websites voor de gebruiker interessanter vorm te geven. Daarom worden tijdens een bezoek aan de websites ook cookies van partnerbedrijven op uw harde schijf opgeslagen. In dat geval gaat het om “permanente“ cookies. Deze cookies blijven op de computer van de gebruiker staan en worden automatisch verwijderd na de standaardlevensduur. Die levensduur bedraagt maximaal 22 jaar. Onze partnerbedrijven hebben evenmin toegang tot uw persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Ook deze onder schuilnaam opgeslagen gegevens worden niet met uw persoonlijke gegevens samengevoegd. Bij de onder schuilnaam opgeslagen gegevens gaat het bijvoorbeeld om gegevens over welke producten werden gezocht of welke producten de gebruiker heeft bekeken of gekocht. Deze gegevens zijn alleen bedoeld om onze partnerbedrijven in staat te stellen om bijvoorbeeld reclame weer te geven die de gebruiker daadwerkelijk zou kunnen interesseren of om te voorkomen dat een gebruiker altijd weer dezelfde reclame te zien krijgt.

PB 09 | Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google“). Google Analytics maakt gebruik van zogeheten ´cookies´, tekstbestanden die op uw computer opgeslagen worden en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgedragen aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. In het geval van activering van IP-anonimisering op deze website zal uw IP-adres door Google toch worden ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan het verdrag van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de VS doorgegeven en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan de website-exploitant met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden. Google zal uw IP-adres, verkregen via uw browser in het kader van Google Analytics, niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt de opslag van cookies weigeren door uw browsersoftware overeenkomstig te configureren. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien verhinderen dat de gegevens die door de cookie zijn gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) naar Google worden gezonden en door Google worden verwerkt, door de browser-plugin die op de volgende Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

Wij herinneren u eraan dat deze website gebruik maakt van Google Analytics met de nieuwe, privacy-compliant extensie “_anonymizeIp ()“ en dat daarom IP-adressen alleen ingekort verder worden verwerkt om directe herleidbaarheid tot personen uit te sluiten.

Vanaf mei 2022