Servicevoorwaarden [ SV ]

voor de Riu-shop van
Fantastic Designment GmbH
Weidenstrasse 1
68165 Mannheim
Duitsland
Telefoon: +49 621 40041988
Fax: +49 621 40041989
E-mail: mail(at)riu-shop.de

Bedrijfsleider: Michael Rasch
Kantoor van inschrijving: Kantongerecht Mannheim
Registernummer: B 700210
BTW-nummer conform § 27 a Wet op de omzetbelasting: DE 113547284

hierna “Riu-shop“.
SV 01 | Toepassingsgebied
Voor uw aankoop in de Riu-shop is het Duitse recht van toepassing. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de klant met de Riu-shop via de online-winkel aangaat. Klanten onder deze voorwaarden kunnen zowel consumenten als bedoeld in § 13 BGB, als ondernemers als bedoeld in § 14 BGB zijn. Met consument wordt bedoeld iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling afsluit voor doeleinden die gewoonlijk niet aan zijn bedrijfsactiviteit of zelfstandige beroepsactiviteit kan worden toegeschreven. Met ondernemer wordt bedoeld een natuurlijk persoon, rechtspersoon of een personenvennootschap met rechtspersoonlijkheid die bij het sluiten van een rechtshandeling in het verband van zijn bedrijfsactiviteit of zelfstandige beroepsactiviteit optreedt.
SV 02 | Taal van de overeenkomst, het sluiten van de overeenkomst, bestellingsstappen
De taal van deze overeenkomst is Duits. De weergave van de goederen op het internet vormt nog geen bindend aanbod van de Riu-shop. De overeenkomst tussen de klant en de Riu-shop komt pas tot stand als de klant een bestelling plaatst en de Riu-shop deze accepteert. Een bevestiging van ontvangst van de bestelling impliceert nog geen acceptatie. In het geval van acceptatie verstuurt de Riu-shop per e-mail of fax een orderbevestiging. De verzending van de bestelde goederen naar de klant staat gelijk aan een expliciet acceptatiebewijs.

Bewaring van de tekst van de overeenkomst
De tekst van de overeenkomst wordt niet door de Riu-shop opgeslagen en kan na afronding van de besteloperatie niet meer door de klant worden opgevraagd. De ordergegevens en de instructies voor herroeping vindt u echter in schriftelijke vorm in de orderbevestiging die bij de ontvangst van de e-mail kan worden afgedrukt. De Riu-shop bewaart de bestelgegevens van de klant. Mocht de klant zijn orderdocumenten kwijtraken, dan kan hij zich per post, e-mail, fax of telefoon tot de Riu-shop wenden. De Riu-shop stuurt de klant graag een kopie van de ordergegevens.
SV 03 | Klantgroepen en bestellingsproces
De Riu-shop onderscheidt drie klantgroepen.

Riu Class Programma
Klanten die in het bezit zijn van een Riu Class-pas, melden zich aan bij “Riu Class“ door op “Aanmelden“ te klikken. Hier kunt u zich met uw gebruikelijke Riu Class-toegangsgegevens aanmelden. Voer op de volgende pagina gewoon uw Riu Class-pasnummer met het bijbehorende wachtwoord in en klik op “Aanmelden“.

Riu PartnerClub-leden
Reisbureaus of hun medewerkers die in het bezit zijn van een Riu PartnerClub-pas, kunnen zich bij “Riu PartnerClub“ aanmelden door op “Aanmelden“ te klikken. Hier kunt u zich met uw gebruikelijke Riu PartnerClass-toegangsgegevens aanmelden. Voer op de volgende pagina gewoon uw Riu PartnerClass-code met het bijbehorende wachtwoord in en klik op “Aanmelden“.

Eindklanten
Klanten die niet aan een Riu-programma deelnemen, kunnen zich bij “login“ aanmelden door op “Aanmelden“ te klikken (opmerking: bij deze optie, is het niet mogelijk Riu-punten te verzilveren). Op de volgende pagina, hebt u twee opties. Als u al eens bij ons gewinkeld hebt (vanaf 1 oktober 2015), voert u uw bestaande toegangsgegevens in onder “Nu inloggen…“ en klikt u op “Aanmelden“. Bent u nieuw in de Riu-shop, dan kunt gewoon een Riu-shopaccount openen door het formulier in te vullen, de veiligheidsvraag te beantwoorden en op “Registreren“ te klikken.

Bestellingsproces
Als klant van de Riu-shop kunt u bestellen door de volgende stappen te volgen: Kies een item en klik op “In winkelwagen“ en het item wordt vrijblijvend in de winkelwagen gelegd. Alle items die u in de winkelwagen hebt gelegd, kunt u bekijken door op “Winkelwagen“ te klikken. In de winkelwagen kunt u items wissen of het aantal veranderen. Als u een item uit de winkelwagen wilt kopen, klikt u op “Afrekenen“ voor de besteloperatie. Klanten die zich op dat moment nog niet hebben aangemeld, geregistreerd of ingelogd, worden gevraagd om zich aan te melden. Let hierbij op de aanwijzingen voor de verschillende klantgroepen uit paragraaf 03).

Als u succesvol bent aangemeld en in de winkelwagen op “Afrekenen“ geklikt hebt, dan komt u (afhankelijk van de klantgroep, zie paragraaf 03 hierboven) op een pagina die u vraagt de wijze van afrekening te kiezen (met of zonder puntenverzilvering) of rechtstreeks in het afrekengedeelte. In het afrekengedeelte kunt u als u dat wilt uw bestelling nog aanpassen, bijv. een ander afleveradres opgeven.

Vergeet op dit punt niet dat u als deelnemer in een Riu-programma uw klantadres of factuuradres niet rechtstreeks bij ons of in de Riu-shop kunt wijzigen. In dit geval moet u de wijzigingen direct bij Riu Hotels & Resorts doorvoeren.

Voordat uw bestelling daadwerkelijk wordt verzonden, klikt u op “Doorgaan“ en komt u in het Bestellingsoverzicht. Hier worden alle gegevens (met name factuur- en afleveradres, product, prijs, aantal) van de voorgenomen bestelling nogmaals weergegeven.

Met de laatste klik op “Kopen“ wordt de bestelling bindend verstuurd. Daarmee wordt het sluiten van een koopovereenkomst van uw kant als Riu-shopklant op bindende wijze aangeboden. De informatie over het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst vindt u in Art. 02.
SV 04 | Leverings- en verzendingsvoorwaarden
De Riu-shop levert de goederen zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling. Mogelijke uitzonderingen vloeien voort uit eventuele klantspecifieke aanpassingen die op de desbetreffende productpagina zijn aangegeven of ontstaan ​​als gevolg van verschillende betaalwijzen (zie betalingsvoorwaarden onder paragraaf 05). Voor leveringen binnen de Europese Unie en Zwitserland zijn de levertijden 5 à 7 dagen, en in landen buiten de Europese Unie kan de levertijd in zeldzame gevallen 14 à 21 dagen zijn. Zelf de producten ophalen in de Riu-shop is niet mogelijk of deze mogelijkheid is niet voorzien.
SV 05 | Betalingsvoorwaarden
De betaling bij leveringen binnen Duitsland kan met het verzilveren van punten, met Sofort online overschrijving, met PayPal of met creditcard (Visa, Mastercard of American Express) worden uitgevoerd. Het aanbod van beschikbare betalingsopties in landen van de Europese Unie, Zwitserland of buiten de Europese Unie kan verschillen.

Bij betaling met punten wordt het aantal beschikbare punten op de desbetreffende Riu-puntenaccount opgevraagd na bevestiging van de bestelling in een handmatig proces bij RIU Hotels and Resorts. Na de goedkeuring en overschrijving van de punten wordt de bestelling verder verwerkt en worden de goederen naar de klant verzonden. In het geval van een gedeeltelijke verzilvering is het proces hetzelfde als bij een complete verzilvering van de punten, met daarnaast een andere gekozen betaalwijze voor het resterende bedrag.

Bij betaling per Sofort online overschrijving wordt de klant na bevestiging van de bestelling automatisch doorgelinkt naar het betalingsformulier van Sofort GmbH. Onmiddellijk na de overschrijving ontvangt de klant een betalingsbevestiging en ontvangt de Riu-shop direct daarop een overschrijvingscreditnota. De goederen worden dan onmiddellijk naar de klant verstuurd.

Bij betaling per creditcard wordt de klant na bevestiging van de bestelling automatisch doorgelinkt naar het betalingsformulier Saferpay van SIX Payment Services. Onmiddellijk na betaling ontvangt de klant een betalingsbevestiging en de Riu-shop direct daarop een ontvangstbevestiging. De goederen worden dan onmiddellijk naar de klant verstuurd. De afboeking of belasting van creditcard gebeurt pas na verzending van de goederen naar de klant.

Bij betaling met PayPal worden de goederen onmiddellijk, uiterlijk 1 à 2 dagen na het verstrekken van de betalingsopdracht door PayPal verzonden.
SV 06 | Prijzen, verzendkosten, belastingen en heffingen
Van toepassing zijn de prijzen op het moment van bestellen. Alle prijzen zijn in euro en het zijn allemaal brutoprijzen, d.w.z. inclusief de wettelijk voorgeschreven BTW (momenteel 19%). In deze prijzen zijn de verzendkosten niet inbegrepen. Er is geen minimum bestelbedrag. De leverings- en verzendkosten, waarvan de hoogte afhangt van de in dat verband verstrekte gegevens in de desbetreffende presentatie van de goederen, gaan als startpunt uit van de vestiging van de Riu-shop. Indien aan een klant buiten de Bondsrepubliek Duitsland wordt geleverd, nemen de leverings- en verzendkosten toe op grond van het gewicht of het volumegewicht.

Voor verzendingen naar landen buiten de Europese Unie en Zwitserland, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht, zoals belastingen, invoerrechten, inklaringskosten of douanerechten, die voor rekening van u, de klant, komen.

In de douaneverklaringen of douanedocumenten voor pakketten naar landen buiten de Europese Unie en Zwitserland, wordt de waarde van de artikelen in het pakket naar producttype opgevoerd. Wij behouden ons het recht voor om ter vereenvoudiging van het proces voor u als klant of vanwege een wettelijke verplichting, deze gegevens te verstrekken. De douane kan ter controle pakketten openen – wij hebben daar geen invloed op.

Als het bij de bestelling om een cadeau gaat, dan wordt het pakket door ons met het woord “Geschenk“ gemarkeerd. De prijzen van de artikelen worden echter wel in de douaneverklaringen of duoanedocumenten aangeduid. Wij zijn momenteel niet in staat om de inhoud op een andere manier te beschrijven of te declareren.

Invoerrechten, inklaringskosten of douanerechten worden geheven zodra het pakket uw land binnenkomt en zijn pas te voldoen bij de kennisgeving door de verzender of bij de levering. Deze aparte kosten voor invoer, inklaring en uitklaringscertificaat komen altijd voor uw rekening en kunnen in de normale bestelprocedure niet van tevoren worden betaald.

Ook hebben wij geen invloed op deze kosten en kunnen de hoogte van het bedrag niet voorspellen of berekenen. Douanevoorschriften verschillen aanzienlijk van land tot land. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douaneautoriteiten.

In sommige landen eisen de douaneautoriteiten van de importeur een speciaal identificatiebewijs voordat een verzending wordt uitgeklaard. Als importeur van de goederen, kunt u of de ontvanger van de verzending worden verzocht een identificatienummer, zoals BSN-nummer, CPF of belastingnummer op te geven.
SV 07 | Terugbetalingen bij uitoefening van het herroepingsrecht
Als u als consument uw herroepingsrecht uitoefent (zie Instructies voor herroeping onder paragraaf 08), zullen wij voor de terugbetalingen dezelfde betaalwijze gebruiken als u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt.
SV 08 | Recht op herroeping voor consumenten
De consument beschikt over het recht tot herroeping in overeenstemming met de volgende voorwaarden, volgens welke een consument een natuurlijke persoon is die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die noch aan zijn/haar commerciële, noch aan zijn/haar zelfstandige beroepsactiviteiten kunnen worden toegeschreven.
INFORMATIE OVER HERROEPING

Herroepingsrecht
U heeft het recht het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn is 14 dagen vanaf de datum waarop de consument of een door de consument aangewezen derde (met uitzondering van de vervoerder):

  • de artikelen in bezit neemt;
  • de laatste artikelen in bezit neemt;
  • in het geval van producten van meerdere onderdelen of van gedeeltelijke verzendingen, bezit neemt van de laatste levering.

Indien u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, moet u ons op de hoogte brengen van uw beslissing om dit contract te herroepen (RIU-Shop A/A Fantastic Designment GmbH, Weidenstraße 1, 68165 Mannheim, Duitsland, telefoon +49 621 40041988, e-mailadres: widerruf@riu-shop.de) via een duidelijk bericht (zoals een brief per post of per e-mail). U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde „Modelformulier voor herroeping“ , maar u kunt ook op een andere manier herroepen. Om dit binnen de toepasselijke termijn te doen, is het voldoende dat u uw wens om gebruik te maken van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van deze termijn kenbaar maakt.

Effecten van herroeping
Zodra u het contract heeft herroepen, zullen wij u alle bedragen terugbetalen die wij van u hebben ontvangen, met inbegrip van de verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten als gevolg van het kiezen van een andere verzendmethode dan de standaard economische verzendmethode die wij u aanbieden). De terugbetaling gebeurt onmiddellijk en binnen een maximale termijn van 14 dagen vanaf de datum waarop wij uw bericht van herroeping van het contract hebben ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode die voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geen geval zullen u voor deze terugbetaling kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling vasthouden totdat wij de artikelen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs heeft geleverd dat u de artikelen heeft verzonden, wat eerder het geval is.

U levert of verzendt ons de artikelen onmiddellijk en in ieder geval binnen een termijn van maximaal 14 dagen vanaf de datum waarop u ons van de herroeping bericht. U heeft voldaan aan de termijn als u de producten vóór het verstrijken van de termijn verzendt. De directe kosten voor het terugzenden van de artikelen zijn voor u.

U moet alleen betalen voor het waardeverlies van de goederen als dit het gevolg is van onnodige gebruik van het artikel om de kwaliteit, de kenmerken of de werking van de artikelen te testen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing in geval van contracten op afstand voor de levering van producten die niet geprefabriceerd zijn en waarvan de productie van het artikel beïnvloed is door een persoonlijke keuze of beslissing van de consument of die aan de specifieke behoeften van de consument zijn aangepast.
SV 09 | Recht op herroeping voor bedrijven
Indien u een onderneming bent in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en het afsluiten van het contract maakt deel uit van uw commerciële of zelfstandige beroepsactiviteiten, is het herroepingsrecht niet van toepassing.
SV 10 | Eigendomsvoorbehoud
De goederen blijven eigendom van de Riu-shop totdat het bedrag helemaal is voldaan.
SV 11 | Garantie
De klant heeft recht op garantie als een aangeschaft artikel een defect laat zien. Deze garantie wordt toegepast volgens de wettelijke voorschriften. De verjaringstermijn voor wettelijke garantieclaims is twee jaar voor consumenten vanaf op de datum van levering, d.w.z. vanaf ontvangst van de goederen door de klant. De garantieperiode voor ondernemers is beperkt tot één jaar. Voor particulieren en zakelijke klanten geldt dat de bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid en verjaringstermijn niet van toepassing zijn op schade- en kostendervingsclaims die de klant in overeenstemming met de wettelijke bepalingen voor gebreken in overeenstemming met paragraaf 12 kan doen gelden.
SV 12 | Transportschade en retourneringen
Wanneer de goederen met zichtbare schade aan de verpakking of de inhoud worden afgeleverd, wordt u gevraagd om onmiddellijk bij de vervoerder of vrachtdienst te reclameren, en per telefoon, e-mail, fax of brief contact op te nemen met de Riu-shop, zodat de Riu-shop mogelijke rechten tegenover de vervoerder of vrachtdienst kan doen gelden. Voorts wordt u verzocht het desbetreffende product in de originele verpakking naar ons terug te sturen. Dit maakt het gemakkelijker voor ons om bijv. de goederen door te verkopen. Niet-naleving van bovenstaande punten doet geen afbreuk aan uw herroepingsrecht. Bovendien heeft het nalaten te reclameren of contact op te nemen geen effect op het wettelijke of contractuele recht op garantie en aansprakelijkheid van de klant.
SV 13 | Aansprakelijkheid
De Riu-shop is aansprakelijk voor schadevergoeding en kostenderving in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

SV 14 | Gegevensbescherming
Gedetailleerde informatie met betrekking tot gegevensbescherming vindt u in de informatie onder de aparte link Privacybeleid.

SV 15 | Afvalverwijdering en milieubescherming
Bij veel apparaten worden batterijen meegeleverd, bijv. bij horloges. Ook in de apparaten zelf, kunnen batterijen of accu’s permanent zijn geïnstalleerd. In het verband van de verkoop van deze batterijen en accu’s wijst de Riu-shop u in overeenstemming met de Duitse Batterijenwet op het volgende …

Batterijen en accu’s horen niet in het huishoudelijk afval en mogen niet langs deze weg worden weggegooid. In plaats daarvan bent u als eindgebruiker wettelijk verplicht om afgedankte batterijen terug te geven, teneinde de correcte verwijdering van uw oude batterijen en accu’s te waarborgen. U kunt uw afgedankte batterijen uit artikelen die u in de Riu-shop hebt aangeschaft, voldoende gefrankeerd naar ons terugsturen.

Onze terugnameplicht is uitsluitend beperkt tot die oude batterijen die wij als nieuwe batterijen in ons assortiment hebben of gehad hebben. Batterijen zijn gemarkeerd met het pictogram van een doorgekruiste vuilnisbak. Voor batterijen met meer dan 0,0005% kwik, meer dan 0,002% cadmium of meer dan 0,004% lood, bevindt zich onder het vuilnisbaksymbool de chemische aanduiding van de gebruikte verontreinigende stof – waarbij “Cd“ voor cadmium, “Pb“ voor lood en “Hg“ voor kwik staat.

Bij het terugsturen van lithiumbatterijen of -accu’s, wordt de klant gevraagd om de met het + en – teken gemarkeerde contactvlakken te isoleren door ze met bijv. tape af te plakken, om het risico van brand te voorkomen.

Krachtens de Duitse Wet Elektro- en Elektronica-apparatuur (ElektroG) mogen afgedankte apparaten niet met het huishoudelijk afval worden afgevoerd. Deze regeling geldt voor alle elektronische en elektrische apparatuur, ongeacht hoe oud ze zijn. Ook lampen, TL-lampen en spaarlampen vallen hieronder. Deze apparaten zijn herkenbaar aan het pictogram van een “doorgekruiste vuilnisbak“. Dit pictogram staat op de apparaten zelf of op de verpakking. De apparaten worden gratis door gemeenten teruggenomen. Hiervoor zijn inzamelpunten ingericht of is er zelfs een ophaalservice beschikbaar. Meestal worden al bestaande inzamelsystemen (bijv. recyclingcenters) gebruikt.
SV 16 | Coupons
RIU Hotels & Resorts-coupons of Riu-shop-coupons kunt u alleen op www.riu-shop.de verzilveren. In de laatste stap van uw bestelling kunt u deze coupons verzilveren. Vul hiervoor uw couponcode in het desbetreffende veld in en klik op “Verzilveren“. De couponwaarde wordt rechtstreeks van de totale factuur afgetrokken. Het bestellingsbedrag moet ten minste 10,00 euro hoger zijn dan de waarde van de coupon.

Actiecoupons zijn beschikbaar als onderdeel van marketingcampagnes. Ze hebben een bepaalde geldigheidsduur en kunnen niet verlengd of voor geld ingewisseld worden. U kunt hooguit een coupon per bestelling inwisselen. Het combineren met coupons van andere acties is niet mogelijk.

Sommige van onze actiecoupons zijn beperkt tot bepaalde personen, productgroepen of afzonderlijke producten. Overeenkomstige aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. Er bestaat geen recht op restitutie, korting, vervangende producten of vervangende coupons.

Actiecoupons kunnen recht geven op een vaste of op een procentuele korting.
SV 17 | Slotbepalingen
Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is van toepassing. Dwingende bepalingen van de staat waarin de klanten, consumenten zich ophouden, hun gebruikelijke verblijfplaats hebben, zijn niet van invloed. In transacties met consumenten in de Europese Unie kan ook de wet in de woonplaats van de consument van toepassing zijn, indien deze betrekking heeft op bepaalde verplichte consumentenrechten.

De geldigheid van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG) is uitgesloten, zelfs bij grensoverschrijdende leveringen.

De bevoegde rechterlijke instantie voor alle geschillen is Mannheim, mits de klant een handelaar, een publiekrechtelijk rechtspersoon of een publiekrechtelijke instelling is. Heeft de consument geen woonplaats in Duitsland of in een ander land van de Europese Unie, dan is Mannheim ook de bevoegde rechtbank. In alle andere gevallen is de wettelijke rechterlijke bevoegdheid van toepassing.

Vanaf mei 2022