PCI DDS - Norm voor de veiligheid van betalingen voor de betaalkaartenindustrie

Een bedrijf voldoet aan de PCI DSS-norm wanneer het voldoet aan alle toepasselijke vereisten hiervan. Ook al bestaat er geen wettelijke verplichting te voldoen aan de PCI DSS-norm, moeten alle bedrijven die creditcardgegevens verzamelen, verwerken of overdragen de norm respecteren. Eenmaal per jaar moeten zij officieel aantonen dat zijn voldoen aan de PCI DSS-norm. Ook bestaat er een PCI DSS-certificaat, dat één jaar geldig is. Deze vereiste komt voort uit de bancaire instellingen en wordt in principe gecontroleerd via de nalevingsplicht van de commerciële banken en instellingen die creditcards verwerken. Dit zijn de leveranciers van bemiddelingsdiensten tussen de commerciële banken (afnemers) en de banken die de kaarten uitgeven aan de gebruikers (verstrekkers). Op deze manier ontfermen zij zich over het beheer van de transacties van de creditcards.